בס"ד

Mon correspondance Mein Briefwechsel My correspondence Моя переписка התכתבותי

כאן נמצאת התכתבותי בעניין יחוסו של מלך המשיח למלכים דוד ושלמה
ובירור יחוס זה הנצרך לדין חזקת המשיח המבואר בספר "יד החזקה" לרמב"ם
.הלכות מלכים פרק י"א


:בקריאת המכתבים הנני ממליץ על סדר הבא

א) התכתבות עם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בעניין יחוסו של משיח
ב) מאמרו של דוב-בער וולפא בתגובה לפרסום ההתכתבות הנ"ל
ג) התכתבות עם הרב משה בוצ'קובסקי שליט"א בעניין יחוסו של משיח
ד) התכתבות עם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בעניין בירור יחוסו של חזקת משיח
ה) התכתבות עם הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א בעניין שתי השאלות
ו) תשובת יוסף-יצחק אופן על השאלה אודות פסק דין רבני חב"ד משנת תשנ"א


Хостинг от uCoz